产品


HWT-403V8-2S-PS
HWT-403V8-2S-PS
HWT-403V8-2S-PS
HWT-403V8-2S-PS

HWT-403V8-2S-PS

HWT-403V8-2S-PS

关键词:

HWT-403V8-2S-PS

HWT-403V8-2S-PS 是一款专为 LED 显示屏产品设计的 AC/DC 双路输出电源产品,额定输出为+V1:3.8V/20A,+V2:2.8V/20A,该电源具有如下特点

详细信息


  外形尺寸小:165mm*50mm*19mm(L*W*H)
  重量轻:≤250g
  效率高:89% (@ 220VAC 输入,满负荷输出) 
  漏电流小:<1mA
  +V1输出电压范围: 3.8V~4.3V
  +V2输出电压范围:2.8V~3.2V
  传导和辐射干扰: EN55032 CLASS A
  宽工作温度范围:- 40~+70C(+50C~+70C线性降额)
  输入电压范围:90VAC~264VAC
  功率因数校正>0.95
  符合UL、CE、CCC、CB认证