产品


HWT-403V8FA-2S-PS
HWT-403V8FA-2S-PS
HWT-403V8FA-2S-PS
HWT-403V8FA-2S-PS

HWT-403V8FA-2S-PS

HWT-403V8FA-2S-PS

关键词:

HWT-403V8FA-2S-PS

HWT-403V8FA-2S-PS 是一款专为LED 显示屏产品设计的AC/DC 双路负电压输出电 源产品,额定输出为-V1:-3.8V/20A,-V2:-3.2V/20A,该电源具有如下特点:

详细信息


外形尺寸小:183mm*50mm*19mm(L*W*H)
重量轻:≤270g
效率:85.0%(@230VAC输入,满载输出)
漏电流:<0.5mA
-V1输出电压范围:-3.8V~-4.3V
-V2输出电压范围:-3.0V~-3.5V
传导、辐射干扰:EN55032 CLASS B
宽工作温度范围:-40~+70℃(+50℃~+70℃线性降额)
输入电压范围:90VAC~264VAC
功率因数矫正≥0.95