产品


HWA804V6E-PP
HWA804V6E-PP
HWA804V6E-PP
HWA804V6E-PP

HWA804V6E-PP

HWA804V6E-PP

类别:

关键词:

HWA804V6E-PP

HWA804V6E-PP是一款专为 LED 显示屏产品设计的 AC/DC 电源产品,额定输出 4.6V/80A。该电源具有如下特点:

详细信息


外形尺寸小:220mm*46mm*26mm(L*W*H)
重量轻:≤470g
效率高:92%(测试条件:输入230VAC,输出4.6V/80A)
漏电流小:<1mA
输出电压从4.2V到4.6V可调
传导、辐射干扰:EN55032 CLASS B
宽工作温度范围:-40~+70℃(+50℃~+70℃线性降额)
输入电压范围:90VAC~264VAC(90VAC~176VAC降额到50%)

功率因数:≥0.95
符合CCC、CE认证